Persondatapolitikk

PRIVATLIVS- OG COOKIE-POLITIKK

 Hos GaveFabrikken prioriterer vi datasikkerhet og fortrolighet høyt. I denne privatlivs- og cookie-politikken, kan du lese hvordan vi håndterer de opplysningene vi kommer i besittelse av, når du er kunde hos GaveFabrikken.

1. Dataansvar

GaveFabrikken er dataansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Vårt juridiske ansvarlige firma er følgende:

GaveFabrikken AS
Enebakkveien 117 B
0680 OSLO
Org.nr.: 817978312

2. GaveFabrikken som databehandler

I visse tilfeller er GaveFabrikken databehandler på vegne av våre kunder, for eksempel hvis du som kunde utleverer private opplysninger i forbindelse med B2B-salg. I tilfeller hvor GaveFabrikken er databehandler, agerer GaveFabrikken etter instruks fra den dataansvarlige, og i henhold til en databehandleravtale. I disse tilfellene finner denne privatlivs- og cookie-politikken ikke anvendelse for behandlingen.

3. Formål med behandlingen og kategorier av personopplysninger

I forbindelse med levering av våre ytelser kan vi behandle følgende alminnelige personopplysninger om deg:

Hvis du er kunde hos GaveFabrikken, eller potensiell kunde, behandler vi som utgangspunkt dine opplysninger for å kunne gi deg rådgivning (med henblikk på å inngå eller oppfylle den avtalen vi har med deg eller den virksomheten som du representerer).

Selskapsopplysninger er i utgangspunktet ikke omfattet av personopplysningsloven, men vi kan likevel etter omstendighetene, behandle dine identitets-, kontakt- og profesjonelle opplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer og din stilling. Dessusen kan vi behandle opplysninger om virksomhetens finansielle forhold. Rettsgrunnlaget for vår behandling, er personopplysningslovens artikkel 6.

3.1 GaveFabrikkens nyhetsservice

Vi innsamler opplysninger for eksempelvis å kunne tilby deg nyhetsbrev fra vår virksomhet.

Vi bruker kun dine personopplysninger til markedsføringsmessige formål, hvis du uttrykkelig har gitt ditt samtykke, jf. personopplysningslovens artikkel 6. Du har alltid muligheten til å varsle om at du i fremtiden ikke ønsker å motta flere e-mails eller andre opplysninger fra oss.

Melder du deg på våre nyhetsbrev på e-mail, behandler vi ditt navn og e-mailadresse. Rettsgrunnlaget er ditt samtykke, jf. personopplysningslovens artikkel 6.

3.2 GaveFabrikkens hjemmesider

Vi innsamler opplysninger for eksempelvis å kunne sende deg nyhetsbrev fra vår virksomhet.

Bemerk at det er nødvendig, at du avgir visse personopplysninger, for at du skal kunne benytte noen av våre hjemmesiders funksjoner. Det vil fremgå av de relevante innloggingsrutinene, om avgivelsen av personopplysningene er obligatorisk eller valgfritt. Hvis avgivelsen av personopplysningene er obligatorisk, vil det gjeldende feltet være markert med en stjerne (*). Hvis du velger ikke å avgi de nødvendige personopplysningene, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funksjonen. For eksempel, har vi bruk for ditt navn og adresse for å kunne levere deg varer.

Vi bruker også cookies på våre hjemmesider. Les mere i avsnitt 9 ’Cookie-politikk’.

4. Mottagere

I visse tilfeller overlater vi dine personopplysninger til GaveFabrikkens samarbeidspartnere og leverandører, f.eks. it-leverandører, leverandør av nyhetsbrevservice, mv. Disse samarbeidspartnerne behandler selv personopplysningene på GaveFabrikkens vegne, og i overensstemmelse med GaveFabrikkens instruks.

Vi kan også videreformidle dine opplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi blir pålagt det, eller at det er en del av den ytelsen vi leverer til deg. Det kan f.eks. være til eksterne pakkerier.

5. Sikkerhet

Vi har høye standarder for sikkerhet, også når det gelder beskyttelsen av dine personopplysninger. Derfor har vi en rekke interne prosedyrer og politikk, som sikrer at vi lever opp til våre høye sikkerhetsstandarder, og således oppfyller kravene om implementering av passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger. Dermed gjør vi vårt beste for å sikre dine personopplysningers kvalitet og integritet.

6. Oppbevaring og sletting

Vi sletter dine personopplysninger, når vi ikke lengere har behov for å behandle dem til å oppfylle ett eller flere av de formålene, som fremkommer ovenfor. Særlige lovregler, herunder i f.eks. bokførings- og foreldelsesloven, kan likevel gi oss plikt eller rett til å oppbevare dem i lengere tid.

7. Dine rettigheter

Du har rett til å få innsikt i de personopplysningene som vi behandler om deg, med visse unntagelser som er fastsatt i lovgivningen. I tillegg kan du gjøre innsigelse mot innsamling og videre behandling av dine personopplysninger. Videre har du rett til beriktigelse av dine personopplysninger eller du kan be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du ber om dette, vil vi slette de personopplysningene som vi har registrert om deg, medmindre særlige lovregler forhindrer dette, herunder f.eks. bokførings- og foreldelsesloven.

Under visse omstendigheter, kan du også anmode om at vi gir deg en kopi av dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og anmode om at vi sender opplysningene til en annen dataansvarlig.

Hvis vi behandler dine personopplysninger på bakgrunn av dit samtykke, kan du til enhver tid trekke ditt samtykke tilbake. Dette kan skje ved å kontakte oss (se nedenfor). Hvis du trekker ditt samtykke tilbake, vil vi slutte å behandle dine personopplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpliktet til å fortsette behandlingen eller oppbevaringen av dine personopplysninger på annet grunnlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Hvis du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til å kontakte oss (se nedenfor).

Vi ber om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheter, gir oss tilstrekkelige opplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder ditt fulle navn og din e-mailadresse og evt. telefonnr., så vi kan identifisere deg og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse så raskt som mulig.

Hvis du er uenig i den måten vi behandler dine personopplysninger på, eller de formål som vi behandler opplysningene til, er du velkommen til å kontakte oss. Du kan også inngi en klage til:

Datatilsynet
Tollbugata 3
0152 OSLO
Telefon. 22 39 69 00
E-mail: postkasse@datatilsynet.no

8. Linker til eksterne hjemmesider mv.

På vår hjemmeside er det linker til eksterne hjemmesider eller til integrerte hjemmesider. GaveFabrikken er ikke ansvarlig for innholdet av andre selskapers hjemmesider, eller for deres praksis i forbindelse med innsamling av personlige opplysninger.

Når du besøker andre hjemmesider, bør du alltid lese hjemmesidens politikk for beskyttelse av personlige opplysninger og andre relevante politikker.

9. Cookie-politikk

Vi benytter cookies på gavefabrikken.dk samt våre andre tilknyttede sider, for å kunne levere den best mulige service til brukerne av våre hjemmesider..

Se liste over GaveFabrikkens tilknyttede hjemmesider i avsnitt 9.6.

9.1 Hva er en cookie?

En cookie er en datafil, som en hjemmeside gjemmer på ditt it-utstyr, for eksempel computer, tablet og smartphone. Formålet er at gjenkjenne it-utstyret, og dermed observere hvordan du bruker hjemmesiden.

I dag benytter stort sett alle hjemmesider cookies. I mange tilfeller er cookies nødvendige for å levere ordentlig service på hjemmesiden.

En cookie er en passiv fil, som ikke kan samle inn de opplysningene som er på din computer, eller kan spre datavirus og andre skadelige programmer.

Noen cookies, gjemmes kun på ditt it-utstyr så lenge du har din browseren åpen, såkalte sessionscookies. Andre cookies gjemmes på dit it-utstyr i et lengere tidsrom, såkalte vedvarende cookies. Når du vender tilbake til en hjemmeside, blir cookien vanligvis fornyet helt automatisk.

Ofte gjemmes cookies fra andre parter, enn den som eier hjemmesiden, tredjeparts-cookies; les mere i avsnitt 9.4. Det kan være cookies med alminnelig innhold men også analyseverktøy og inneholde kommentarfelt.

9.2 Cookies på gavefabrikken.dk og våre andre tilknyttede hjemmesider

På gavefabrikken.dk og våre andre tilknyttede hjemmesider, benytter vi cookies til å undersøke hvordan våre brukere benytter hjemmesidene, slik at vi kan forbedre dem. De opplysningene vi innsamler, er anonyme og kan ikke spores til navngitte brukere.

Vi benytter både førsteparts- og tredjeparts-cookies.

9.3 Førsteparts-cookies

Gavefabrikken.dk og våre andre tilknyttede hjemmesider settes som førstepart sessionscookies, som utløper, når du lukker browseren.

Vi setter også som førstepart vedvarende cookies, som lagres i et gitt tidsrom etter at browseren er lukket.

9.4 Tredjeparts-cookies

Gavefabrikken.dk og våre andre tilknyttede hjemmesider benytter Google Analytics som statistikkverktøy på nettstedet. Google Analytics gir oss mulighet for å følge en sesjon rundt på nettstedet, og gir GaveFabrikken mulighet til å tilpasse innholdet etter relevans.

9.5 Hvordan fjerner eller unngår du cookies?

Det avhenger av din browser, hvordan du sletter eller unngår at det plasseres cookies på dit it-utstyr.

Hvis du bruker PC, kan du slette cookies ved å bruke hurtigtastene [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Hvis dette ikke virker, eller du eksempelvis bruker en MAC, kan du følge disse linkene, alt etter hvilken browser du bruker:

Alle norske hjemmesider, er forpliktet til å informere om hvilke cookies som plasseres på brukerens it-utstyr. Informasjonen skal være i overensstemmelse med  «Lov om elektronisk kommunikasjon» (i daglig tale ekomloven).

 

9.6 GaveFabrikkens hjemmesider

GaveFabrikkens tilgjengelige hjemmesider er følgende:

10. Endringer av privatlivs- og cookie-politikken

Vi forbeholder oss retten til å endre denne privatlivs- og cookie-politikken grunnet vesentlige endringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funksjoner, eller for å forbedre hjemmesiden.

11. Kontakt

Skriv til info@gavefabrikken.no - med Privatlivspolitikk i emnefeltet, hvis vi skal endre eller slette personlige opplysninger som vi har registrert om deg, hvis du ikke ønsker å motta flere meldinger fra oss, eller hvis du for øvrig har spørsmål til retningslinjene i vår privatlivspolitikk.